ΔΑΕΙΡΑ

Η φωτογραφία μου
Τὸ Κέντρον Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν ΔΑΕΙΡΑ ἀνέλαβε καὶ ὡλοκλήρωσε τὸ ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Μνημείου τοῦ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Έλευσῖνος (καὶ ἄλλες τέσσερεις ἄδειες μιᾶς ἀπίστευτης γραφειοκρατίας). Ἐλᾶτε νά θαυμάσετε λοιπόν τὸν ἥρωα Κυναίγειρο, ζωντανεμένο μετά ἀπὸ 2500 χρόνια, στὴν παραλία Ἐλευσῖνος (Πλατεῖα Κυναιγείρου) στήν νέα μαρίνα στὸ ΙΡΙΣ.

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΗ ΤΕΛΟΣ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

…Γιά νά παύση κάθε ἐπιβουλή ἐναντίον μας…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ (2007).

Η Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών (26 Αυγούστου 1994), χρησιμοποιεί τη φράση ''ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ'' και αναφέρει ότι:
Άρθρο 6
1. Οι ιθαγενείς πληθυσμοί έχουν το συλλογικό και ατομικό δικαίωμα να μην υποβάλλονται σε Εθνική και Πολιτιστική Γενοκτονία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και επανόρθωσης για:
(Α) Οποιαδήποτε πράξη που έχει στόχο την ΣΤΕΡΗΣΗ τους από την ακεραιότητά τους ως ιδιαζόντων πληθυσμών, ή από τις ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ αξίες ή τις ΕΘΝΙΚΕΣ τους ταυτότητες.
(Β) Οποιαδήποτε πράξη που έχει στόχο την απαλλοτρίωση των ΕΔΑΦΩΝ τους, ή των πόρων των εδαφών τους.
(Γ) Οποιαδήποτε μορφή ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ πληθυσμών που έχει στόχο ή αποτέλεσμα την προσβολή ή υπονόμευση οποιωνδήποτε από τα δικαιώματά τους.
(Δ) Οποιαδήποτε μορφή αφομοίωσης ή ένταξης ή ενσωμάτωσης από ΑΛΛΟΥΣ Πολιτισμούς ή τρόπους ζωής που ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ σε αυτούς με νομοθετικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα.
(Ε) Οποιαδήποτε μορφή ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ που κατευθύνεται ΕΝΑΝΤΙΟΝ τους.

Άρθρο 7
1. Αυτόχθονα άτομα έχουν το δικαίωμα στη ζωή, τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα, την ελευθερία και την ατομική τους ασφάλεια.
2. Ιθαγενείς πληθυσμοί έχουν το συλλογικό δικαίωμα να ζουν με ελευθερία, ειρήνη και ασφάλεια, ως λαοί με διακριτικά χαρακτηριστικά και δεν θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε πράξη γενοκτονίας ή άλλη πράξη βίας, συμπεριλαμβανομένης της διά της βίας απομάκρυνσης των παιδιών της ομάδας τους σε άλλη ομάδα.
Άρθρο 8
1. Αυτόχθονες πληθυσμοί και τα μεμονωμένα άτομά τους έχουν το δικαίωμα να μην υποβληθούν σε αναγκαστική αφομοίωση ή την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ του πολιτισμού τους.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Η δήλωση ψηφίστηκε στις 13 Σεπτεμβρίου του 2007 από 144 έθνη μέλη. 11 έθνη απείχαν. Τέσσερεις χώρες - Αυστραλία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία και Ηνωμένες Πολιτείες - ψήφισαν κατά.

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝhttp://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/declaration.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου