ΔΑΕΙΡΑ

Η φωτογραφία μου
Τὸ Κέντρον Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν ΔΑΕΙΡΑ ἀνέλαβε καὶ ὡλοκλήρωσε τὸ ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Μνημείου τοῦ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Έλευσῖνος (καὶ ἄλλες τέσσερεις ἄδειες μιᾶς ἀπίστευτης γραφειοκρατίας). Ἐλᾶτε νά θαυμάσετε λοιπόν τὸν ἥρωα Κυναίγειρο, ζωντανεμένο μετά ἀπὸ 2500 χρόνια, στὴν παραλία Ἐλευσῖνος (Πλατεῖα Κυναιγείρου) στήν νέα μαρίνα στὸ ΙΡΙΣ.

Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

ΤΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΚΑΙ Ο ΓΛΥΠΤΗΣ

ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ
ΤΟΥ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ
Ο ερασιτέχνης Γλύπτης Τιμολέων Ρεντούμης
έκανε το θαύμα του !
Τιμή και δόξα στον ήρωα Κυναίγειρο
2500 χρόνια μετά την Μάχη του Μαραθώνος

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ

ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΣ
ΚΑΤΑΣΧΩΝ ΠΕΡΣΙΚΗΝ
ΝΑΥΝ ΕΧΕΙΡΟΚΟΠΗΘΗ
ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ