ΔΑΕΙΡΑ

Η φωτογραφία μου
Τὸ Κέντρον Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν ΔΑΕΙΡΑ ἀνέλαβε καὶ ὡλοκλήρωσε τὸ ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Μνημείου τοῦ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Έλευσῖνος (καὶ ἄλλες τέσσερεις ἄδειες μιᾶς ἀπίστευτης γραφειοκρατίας). Ἐλᾶτε νά θαυμάσετε λοιπόν τὸν ἥρωα Κυναίγειρο, ζωντανεμένο μετά ἀπὸ 2500 χρόνια, στὴν παραλία Ἐλευσῖνος (Πλατεῖα Κυναιγείρου) στήν νέα μαρίνα στὸ ΙΡΙΣ.

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 , ὥρα 19.00΄

"Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ, Ο ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ"
Ὁμιλητής: Καθηγητής Ἀστροφυσικῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
κ. Ξενοφῶν Μουσᾶς

Πολιτιστικός Ὀργανισμός Δήμου Ἐλευσῖνος
Παγκάλου καί Κίμωνος