ΔΑΕΙΡΑ

Η φωτογραφία μου
Τὸ Κέντρον Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν ΔΑΕΙΡΑ ἀνέλαβε καὶ ὡλοκλήρωσε τὸ ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Μνημείου τοῦ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Έλευσῖνος (καὶ ἄλλες τέσσερεις ἄδειες μιᾶς ἀπίστευτης γραφειοκρατίας). Ἐλᾶτε νά θαυμάσετε λοιπόν τὸν ἥρωα Κυναίγειρο, ζωντανεμένο μετά ἀπὸ 2500 χρόνια, στὴν παραλία Ἐλευσῖνος (Πλατεῖα Κυναιγείρου) στήν νέα μαρίνα στὸ ΙΡΙΣ.

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ τήν Κυριακή 5-6-11 στίς 11.00΄

ΣΚΕΨΕΙΣ  ΕΝΟΣ  ΕΛΛΗΝΟΣ  ΕΞ  ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
Γιατί "μόνοις Ἐλευσινίοις ὑγίαινεν ἡ Ἑλλάς"; (…Αἴλιος Ἀριστείδης)
Γιατί ἦτο "ὄλβιος ὅς τάδ' ὄπωπεν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων"; (…Ὁμηρ. Ὕμνος εἰς Δήμητρα)
Γιατί "ἐγίνοντο εὐσεβέστεροι καί δικαιότεροι καί κατά πᾶν βελτίωνες ἑαυτῶν οἱ τῶν Μυστηρίων κοινωνήσαντες"; (…Διόδωρος Σικελιώτης)
Γιατί λέγει ὁ Πίνδαρος "οἶδε μέν βίου τελευτᾶν, οἶδε δέ Διόσδοτον ἀρχάν";
"Τίς γάρ Ἑλλήνων ἤ τίς βαρβάρων οὕτω σκαιῶς ἤ ἀνήκοος, ὅστις οὐ κοινόν τι τῆς γῆς τέμενος τήν Ἐλευσῖνα ἡγεῖτο, καί πάντων ὅσα θεῖα ἀνθρώποις"; Δηλαδή, ποιός Ἕλλην ἤ βάρβαρος (…μόνον ἀνήκοος), δέν γνωρίζει ὅτι ἡ Ἐλευσίς εἶναι ὁ ναός τῆς οἰκουμένης, ἡ ἕδρα τοῦ θείου λόγου; (…Αἴλιος Ἀριστείδης)
Γιατί δέν διδαχθήκαμε (ποτέ καί σέ κανένα σχολεῖο) τί σημαίνει Ἐλευσῖνα;
Ἡ Μήτηρ καί ἡ Κόρη δέν ἔχει λοιπόν ἕδρα στήν Ἑλλάδα; (ἤ ἄν θέλετε, ὁ Πατήρ καί ὁ Υἱός - διότι ὅλα ἑλληνικά θρησκευτικά πρότυπα-ΑΡΧΕΤΥΠΑ εἶναι, ὄχι Ἰουδαϊκά - ἐμεῖς ἄλλωστε ἀποκαλέσαμε τόν Θεό Πατέρα-Ζεῦ Πάτερ-καί ἐμεῖς εἴχαμε υἱούς Θεοῦ-τόν Ἡρακλῆ, τόν Περσέα, τόν Διόνυσο...)
Καί περιμένουμε νά φωτοβολήση ξανά αὐτή ἡ Χώρα; Πῶς; Χωρίς τήν Ἐλευσῖνα; Ἕως πότε θά συνθλίβουν τήν Ἱερά Ἐλευσῖνα; Ἕως πότε θά τήν σκεπάζη τό σάβανο τῆς λήθης, τῆς ἀπαξιώσεως, τῆς ἀμαθείας; Ἕως πότε ἡ Πολιτιστική μας Γενοκτονία;
Ἄς μάθουμε τοὐλάχιστον τί ἐστί ΘΡΗΣΚΕΙΑ: "Ὀρφεύς Μυστήρια Θεῶν παρέδωκεν, ὅθεν καί Θρησκεία τά ΜΥΣΤΗΡΙΑ καλεῖται, ἀπό τοῦ Θρακός τοῦ Ὀρφέως"! Δηλαδή, ὁ ὅρος Θρησκεία βγαίνει ἀπό τήν λέξι Θράκη (πατρίδα τοῦ Θεολόγου Ὀρφέως), καί μέ τόν ὅρο Θρησκεία ἐννοοῦμε τά Μυστήρια (τά Ἑλληνικά, δηλ. τά Καβείρια, τά Ἐλευσίνια...). Γκέκε;
Ἄρα ποιός δικαιοῦται νά ὁμιλῆ περί Θρησκείας; Ποιός δέν ἀναγνωρίζει τίς πασιφανεῖς αὐτές ἱστορικές μας ἀποδείξεις; Ποῦ πρωτο-ωμίλησαν περί Ἀναστάσεως… ὠρέ ἀνήκοοι καί βάρβαροι; «…αὖτις ἄνει ὡς μέγα θαῦμα…»!!!
ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ !!!      ΕΚΑΣ ΟΙ ΒΕΒΗΛΟΙ !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου