ΔΑΕΙΡΑ

Η φωτογραφία μου
Τὸ Κέντρον Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν ΔΑΕΙΡΑ ἀνέλαβε καὶ ὡλοκλήρωσε τὸ ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Μνημείου τοῦ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Έλευσῖνος (καὶ ἄλλες τέσσερεις ἄδειες μιᾶς ἀπίστευτης γραφειοκρατίας). Ἐλᾶτε νά θαυμάσετε λοιπόν τὸν ἥρωα Κυναίγειρο, ζωντανεμένο μετά ἀπὸ 2500 χρόνια, στὴν παραλία Ἐλευσῖνος (Πλατεῖα Κυναιγείρου) στήν νέα μαρίνα στὸ ΙΡΙΣ.

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Η ΔΑΕΙΡΑ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΝΕΟ «ΠΡΟΣΩΠΟ» ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΕ ΝΕΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙ daeirakem.blogspot.com
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΉΣΟΥΜΕ
ΠΑΛΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΡΩΣΘΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου