ΔΑΕΙΡΑ

Η φωτογραφία μου
Τὸ Κέντρον Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν ΔΑΕΙΡΑ ἀνέλαβε καὶ ὡλοκλήρωσε τὸ ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Μνημείου τοῦ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Έλευσῖνος (καὶ ἄλλες τέσσερεις ἄδειες μιᾶς ἀπίστευτης γραφειοκρατίας). Ἐλᾶτε νά θαυμάσετε λοιπόν τὸν ἥρωα Κυναίγειρο, ζωντανεμένο μετά ἀπὸ 2500 χρόνια, στὴν παραλία Ἐλευσῖνος (Πλατεῖα Κυναιγείρου) στήν νέα μαρίνα στὸ ΙΡΙΣ.

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ


ΕΘΝΟΚΤΟΝΙΑ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ
Ένα Πολιτιστικό Σωματείο σαν την Δάειρα με πλούσια δράση οκτώ ετών, σε ποικίλα θέματα Ιστορικής έρευνας, με πρωτοποριακές μελέτες για την Ελευσίνα και τον Ελληνισμό, τακτικές διαλέξεις σε θέματα Ελληνικής Γλώσσας, Μουσικής, Φιλοσοφίας και Παιδείας, είναι αδύνατον να λείψει από το Πατριωτικό προσκλητήριο των ιστορικών ημερών που ζούμε. Η Δάειρα δίνει πολυετή αγώνα επανελληνίσεως, κόντρα στο καθεστώς αφελληνισμού και πολυπολιτισμού που μας επιβάλλεται έξωθεν, και αποτελεί ζωντανό και ζωτικό κύτταρο της Ελληνικής κοινωνίας εν Ελευσίνι.
Η Ελλάδα δυστυχώς επελέγη ως πιλοτικό πείραμα εφαρμογής της παγκοσμιοποίησης σε εθνικό κράτος. Εδώ επικεντρώνεται η επιχείρηση διείσδυσης στους κρατικούς θεσμούς, στα ΜΜΕ, στην Παιδεία, στην Εξωτερική Πολιτική. Εδώ εφαρμόζονται οι μέθοδοι της Κοινωνικής Μηχανικής (Social Engineering). Εδώ εξαγοράζονται και χειραγωγούνται σε πρωτοφανή κλίμακα οι συνειδήσεις. Εδώ δρουν εκατοντάδες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και κλιμάκια Πρακτόρων. Πλήρης ανάλυση υπάρχει στο βιβλίο του Καθηγητή Φιλοσοφίας Πανεπ. Αιγαίου Κων. Ρωμανού «Εθνοκτονία εν εξελίξει», που απετέλεσε και το θέμα της διαλέξεως της ΔΑΕΙΡΑΣ του Μαρτίου 2010, εγκαινιάζοντας τον νέο χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ελευσίνος.
Ομιλητής ήταν ο Καθηγητής Ιστορίας Δημήτρης Μιχαλόπουλος, Διευθυντής του Ιδρύματος Ιστορίας του Ελευθερίου Βενιζέλου και της αντίστοιχης Εθνικής περιόδου, που δεν επελέγη τυχαίως. Είναι εκείνος του οποίου την θέση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέχει παρανόμως (παρά την καταδικαστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εδώ και δεκατέσσερα χρόνια) ο Αντώνης Λιάκος, από την «παρέα Ρεπούση-Δραγώνα-Φραγκουδάκη», του γνωστού Εθνομηδενιστικού κύκλου, που έχει αλώσει τα Πανεπιστημιακά μας Ιδρύματα. Στόχος της «παρέας» είναι να εκπαιδεύουν Νηπιαγωγούς, Δασκάλους και Καθηγητές με τις αρχές των Νεοταξιτών (Globalist) για αλλαγή συνειδήσεως (μιλάμε για παραγωγή «γενιτσάρων») και να απομακρύνουν τον «Εθνοκεντρισμό» από τα Σχολικά βιβλία.
Την ιστορική αυτή στιγμή, τόνισε ο κ. Μιχαλόπουλος, η Ελληνική κοινωνία, εξαιτίας των διαλυτικών φαινομένων που αναφέραμε, δεν μπορεί να αφομοιώσει τα κύματα των μεταναστών, όπως μπορούσε σε άλλες εποχές. Δεν υπάρχει τίποτα το κοινό (όπως π.χ. η θρησκεία ανάμεσα σε Βαλκανικούς ή Ανατολικο-Ευρωπαϊκούς λαούς) για να δεθούμε. Αντιθέτως, οι αλλογενείς που εποικίζουν την χώρα μας, εκτός από την διαφορετική καταγωγή έχουν και διαφορετική κουλτούρα, ήθη και έθιμα, παραδόσεις ασύμβατες με τον Ελληνισμό. Και όμως, αυτό που στην Ευρώπη αναγνωρίζεται πλέον ως πρόβλημα, στην Ελλάδα προβάλλεται ως «λύση»…
Συστήνουμε ενθέρμως την ανάγνωση του βιβλίου του κ. Ρωμανού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου