ΔΑΕΙΡΑ

Η φωτογραφία μου
Τὸ Κέντρον Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν ΔΑΕΙΡΑ ἀνέλαβε καὶ ὡλοκλήρωσε τὸ ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Μνημείου τοῦ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Έλευσῖνος (καὶ ἄλλες τέσσερεις ἄδειες μιᾶς ἀπίστευτης γραφειοκρατίας). Ἐλᾶτε νά θαυμάσετε λοιπόν τὸν ἥρωα Κυναίγειρο, ζωντανεμένο μετά ἀπὸ 2500 χρόνια, στὴν παραλία Ἐλευσῖνος (Πλατεῖα Κυναιγείρου) στήν νέα μαρίνα στὸ ΙΡΙΣ.

Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

ΦΙΛΟΤΕΧΝΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΤΟΥ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ

2500 χρόνια από την Μάχη του Μαραθώνα ! Καιρός να τιμήσουμε τον ήρωα ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟ στην Ελευσίνα ! Ο Τιμολέων Ρεντούμης ανέλαβε να φιλοτεχνήσει το ΑΝΑΓΛΥΦΟ (μάρμαρο 1,60x2,00). Στην φωτογραφία Καθηγητές της Επαγγελματικής Σχολής Ασπροπύργου με τον Γλύπτη στο Εργαστήριό του (26-3-2010).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου