ΔΑΕΙΡΑ

Η φωτογραφία μου
Τὸ Κέντρον Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν ΔΑΕΙΡΑ ἀνέλαβε καὶ ὡλοκλήρωσε τὸ ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Μνημείου τοῦ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Έλευσῖνος (καὶ ἄλλες τέσσερεις ἄδειες μιᾶς ἀπίστευτης γραφειοκρατίας). Ἐλᾶτε νά θαυμάσετε λοιπόν τὸν ἥρωα Κυναίγειρο, ζωντανεμένο μετά ἀπὸ 2500 χρόνια, στὴν παραλία Ἐλευσῖνος (Πλατεῖα Κυναιγείρου) στήν νέα μαρίνα στὸ ΙΡΙΣ.

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

ΕΠΑΝΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Αναλύονται διεξοδικά οι ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΙ και η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ μας.
Πότε έγιναν οι Κατακλυσμοί;
Τί αλλαγές επέφεραν στην Γεωμορφολογία;
Μέχρι πού εκτεινόταν το ΡΑΡΙΟΝ Πεδίο;
Ποιοί έζησαν κατά την Προκατακλυσμιαία Εποχή;
Ποιά είναι η ΔΑ και ποιά η ΔΑΕΙΡΑ;
Η Ηρωϊκή Εποχή και η Έλευσις της ΔΗΜΗΤΡΟΣ.
Κελεός - Τριπτόλεμος - Εύμολπος.
Πλήρης αναφορά στην Ελληνική ΓΡΑΦΗ.
Ελληνικές Συλλαβικές Γραφές και ΑΛΦΑΒΗΤΟ.
Αποδείξεις για την Ελληνικότητα του Αλφαβήτου.
Η αποκρυπτογράφησις της Επιγραφής του Αμφορέως της Ελευσίνος.
Ελευσίνια Μυστήρια (εισαγωγικά).
Οι τρεις Καταστροφές της Ελευσίνος.
Ο Ελευσίνιος Θρήνος και οι αποκαλύψεις του.
Στοιχεία της Θρησκείας των ΕΛΛΗΝΩΝ.
Η Ελληνική Ιδεολογία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου