ΔΑΕΙΡΑ

Η φωτογραφία μου
Τὸ Κέντρον Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν ΔΑΕΙΡΑ ἀνέλαβε καὶ ὡλοκλήρωσε τὸ ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Μνημείου τοῦ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Έλευσῖνος (καὶ ἄλλες τέσσερεις ἄδειες μιᾶς ἀπίστευτης γραφειοκρατίας). Ἐλᾶτε νά θαυμάσετε λοιπόν τὸν ἥρωα Κυναίγειρο, ζωντανεμένο μετά ἀπὸ 2500 χρόνια, στὴν παραλία Ἐλευσῖνος (Πλατεῖα Κυναιγείρου) στήν νέα μαρίνα στὸ ΙΡΙΣ.

Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

2ος ΙΕΡΟΣ ΑΡΟΤΟΣ ΡΑΡΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥΣυμβολικὸς «Ἱερὸς Ἄροτος»
Ραρίου Πεδίου στὴν Ἐλευσῖνα


ΗΜΕΡΙΔΑ
Κυριακὴ 25 Νοεμβρίου 2012


Δρώμενα παραδοσιακοῦ Ὀργώματος-Σπορᾶς
ὥρα 10.30΄-12.00΄

Θεατρικὸ δρώμενο «ἡ Ἔλευσις τῆς Δήμητρος»

Ἀνταλλαγὴ ντόπιων σπόρων σὲ συνεργασία μὲ τὸ Πελίτι

Ὁμιλίες στὸ Ξενοδοχεῖο ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ὥρα 12.30΄-14.00΄ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τὸ Κέντρον Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν «ΔΑΕΙΡΑ»σὲ συνεργασία μὲ
τὸν Λαογραφικὸ Σύλλογο Ἐλευσῖνος «ΑΔΡΑΧΤΙ»
τὸν Σύλλογο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ἐλευσῖνος
τὸν Ἀθλητικὸ Σύλλογο ΑΜΕΑ «Τριπτόλεμος»
τὰ ΚΑΠΗ τοῦ Δήμου Ἐλευσῖνος
καὶ τὸν Πολιτιστικὸ Σύλλογο «ΠΑΛΑΙΓΧΘΩΝ»

σᾶς προσκαλοῦν νὰ συμμετέχετε
στὸν συμβολικὸ «Ἱερὸ Ἄροτο» τοῦ Ραρίου Πεδίου


Τὸ παραδοσιακὸ Ὄργωμα καὶ ἡ Σπορὰ γνησίου Σίτου θὰ γίνουν στὸ χωράφι τῆς οἰκογενείας Ρωξάνης Κλουβάτου-Κουτρούλη καὶ ἀδελφῶν αὐτῆς (τέρμα ὁδοῦ Δήμητρος)

Τὴν «Ἔλευσιν τῆς Δήμητρος» ἐπιμελεῖται
ἡ ἠθοποιὸς Ἀγγελικὴ Πολέμη

Τὴν ὀργάνωση χώρου ἐπιμελεῖται ὁ Δῆμος Ἐλευσῖνος


Ἀκολουθοῦν Ὁμιλίες στὸ Ξενοδοχεῖο ΕΛΕΥΣΙΝΑ
(Δήμητρος καὶ Ρήγα Φεραίου)

«Ἡ Ἐλευσίνα ὡς διαχρονικὸ σύμβολο ἀρωγῆς καὶ ὑπόμνησης τῶν πανανθρώπινων θεσμῶν, τῆς Γεωργίας καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ»
Ἰωάννα Κόκλα , Λογοτέχνις , Γεν. Γραμ. Δάειρας

«Οἱ ντόπιοι Σπόροι καὶ ὁ ρόλος τους στὸν Πολιτισμὸ καὶ τὴν Ἐλευθερία», μιὰ βιωματικὴ εἰσήγηση γιὰ μιὰ ἄλλη ποιότητα Ζωῆς
Χαρὰ Σαΐτη, Εἰκαστικός, Θεωρητικὸς τῆς Τέχνης,
Ὁμάδα Περατιᾶς Αἰτωλοακαρνανίας ΠΕΛΙΤΙ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου