ΔΑΕΙΡΑ

Η φωτογραφία μου
Τὸ Κέντρον Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν ΔΑΕΙΡΑ ἀνέλαβε καὶ ὡλοκλήρωσε τὸ ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Μνημείου τοῦ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Έλευσῖνος (καὶ ἄλλες τέσσερεις ἄδειες μιᾶς ἀπίστευτης γραφειοκρατίας). Ἐλᾶτε νά θαυμάσετε λοιπόν τὸν ἥρωα Κυναίγειρο, ζωντανεμένο μετά ἀπὸ 2500 χρόνια, στὴν παραλία Ἐλευσῖνος (Πλατεῖα Κυναιγείρου) στήν νέα μαρίνα στὸ ΙΡΙΣ.

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

ΟΜΙΛΙΑ 24 ΦΕΒ 2012

"1821. Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΓΕΝΩΝ"
                    ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ


Παρασκευή 23 Φεβ. 8.30΄μμ στον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Ελευσίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου