ΔΑΕΙΡΑ

Η φωτογραφία μου
Τὸ Κέντρον Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν ΔΑΕΙΡΑ ἀνέλαβε καὶ ὡλοκλήρωσε τὸ ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Μνημείου τοῦ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Έλευσῖνος (καὶ ἄλλες τέσσερεις ἄδειες μιᾶς ἀπίστευτης γραφειοκρατίας). Ἐλᾶτε νά θαυμάσετε λοιπόν τὸν ἥρωα Κυναίγειρο, ζωντανεμένο μετά ἀπὸ 2500 χρόνια, στὴν παραλία Ἐλευσῖνος (Πλατεῖα Κυναιγείρου) στήν νέα μαρίνα στὸ ΙΡΙΣ.

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Η ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΔΑΕΙΡΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  9  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2011,    ΩΡΑ 8.00΄μ.μ.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΠΑΓΚΑΛΟΥ καὶ ΚΙΜΩΝΟΣ  (2ος ὄροφος)Τὸ  βιβλίο  τῆς  ἈνθρωπότηταςΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  Ν.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγ. Ε.Μ.Π. – Πρ. Συλλόγου Φιλοκοσμίας Ἑλλάδος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου