ΔΑΕΙΡΑ

Η φωτογραφία μου
Τὸ Κέντρον Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν ΔΑΕΙΡΑ ἀνέλαβε καὶ ὡλοκλήρωσε τὸ ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Μνημείου τοῦ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Έλευσῖνος (καὶ ἄλλες τέσσερεις ἄδειες μιᾶς ἀπίστευτης γραφειοκρατίας). Ἐλᾶτε νά θαυμάσετε λοιπόν τὸν ἥρωα Κυναίγειρο, ζωντανεμένο μετά ἀπὸ 2500 χρόνια, στὴν παραλία Ἐλευσῖνος (Πλατεῖα Κυναιγείρου) στήν νέα μαρίνα στὸ ΙΡΙΣ.

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΑΝΙΔΗ


Ο κ.Δ.ΣΙΝΑΝΙΔΗΣ φειδωλός σαν
από αιώνων μύστης των ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ απεκάλυψεστην ομιλία του, όσα επιτρεπόταν να πει, στο πολυπληθές και πολυ-
νοήμον κοινό της ΔΑΕΙΡΑΣ το οποίον λίγα άκουσε, και πολλά κατάλαβε.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου